ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  والدین و سالمندان

  با خستگی‌های دوران سالمندی چه کنیم؟ یکی از شکایت‌های سالمندان احساس کسالت دائمی و خستگی است‎ احساس خستگی و کندی در سالمندان در بسیاری موارد، یک وضعیت طبیعی وابسته به شرایط فیزیولوژیک سالمندی است و چندان نگران‌کننده نیست. یکی از شکایت‌های سالمندان احساس کسالت دائمی و خستگی است. این موضوع به‌عنوان یکی از سندرم‌های شایع سالمندی به‌شمار می‌رود. اینکه دلیل خاصی […]

  کارهای ممنوعه والدین در برابر کودکان تقلید از بزرگسالان، نقش مهمی در رشد کودکان داشته و بخش مهمی از بزرگ شدن است. تحقیقات نشان داده که نوزادان تازه متولد شده شروع به تقلید از مادر خود می‌کنند. با این ‌حال، کودکان خردسال هنگام تقلید فرقی میان خوب و بد قائل نیستند و آنها هر کاری که والدین انجام می‌دهند، تقلید می‌کنند؛ […]

  کدام سالمندان افسردگی نمی گیرند؟ سن امید به زندگی در ایران 74تا 78 سال است، معمولا سالمندان ایرانی با رسیدن به این سن احساس می کنند که دیگر در زندگی و دنیا جایگاهی ندارند و منتظر رسیدن زمان مرگ شان می شوند. برخی از گفتن سن شان واهمه دارند و عدد شناسنامه ای روح شان را افسرده می سازد اما […]