ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرسش عمومی 158
  چگونه میتوانم به رتبه یک کنکور برسم؟
  بسته شده

  پاسخ ها

  • نجوا غلامی گفتگویی را شروع کرد

   لطفا راهنمایی کنید تا در درس هایم پیشرفت کنم و همیشه انرژی و حوصله درس خواندن داشته باشم.

  • هاجر احمدنژاد پاسخ داد

   سلام وقت بخیر ... پایه چندم هستین ؟ 

   مشاورمرکز شمیم،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

  • هاجر احمدنژاد پاسخ داد

   در وهله اول هویت خود را مشخص کنید اینکه چه می خواهید؟ چرا می خواهید؟ چه چیزی درست و چه چیزی نادرست ؟ هدف گذاری کنید اولویت بندی کنید برنامه ریزی کنید ودراجرای برنامه هاتون باثبات باشید  وارزیابی کنید همچنین تاثیرعوامل محیطی وفردی را ارزیابی کنید انگیزه هاب خودت را تقویت کنید اهمال ومسامحه به حداقل برسانید خودگویی های مثبت داشته باشیداز کلاس های درس تان به خوبی استفاده کنیداز روش های درست مطالعه استفاده کنید پیش خوانی..سوال کردن ...خواندن ..به خودپس دادن وآزمون ... توجه و تمرکزتان را بهبود ببخشید

   مشاورمرکز شمیم،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی

  • هاجر احمدنژاد پاسخ داد

   برنامه ریزی نقشه ی راه است ازمشخصات یک برنامه ی موفق این است کمی و قابل اندازه گیری است روال عادی و مناسب زندگی را درنظر می گیرد مناسب وقابل اجرا است قابل ارزیابی هست بازخوردهای مناسب برای ان درنظر گرفته شده 

   برنامه براساس معیارهای مختلف تنظیم می شوند ۱.براساس ساعت مثلا هرروز ۵ساعت درس خواندن .. روزی ۶نوبت درسی هرکدام حدودا ۴۵ دقیقه 

   ۲. براساس عملکرد مثلا ؛ درهرنوبت درسی ۱۲صفحه درس خوانده شود یا اینکه درهرنوبت ۷مسئله حل شود

   ۳. براساس کل تکلیف آن روز مثلا؛ انجام تکالیف فردا ...حاضرکردن درس های فردا

   برای یک برنامه ریزی خوب 

   ۱) روال هفته ی قبل خود را یادداشت کنید (ساعت شروع درس، نوبت های درسی ،جمع ساعت های درس خواندن، ساعت خوابیدن ، ساعت بیدارشدن و....)

   ۲) برنامه ای متناسب با روال هفته قبل بنویسید (تغییرات تدریجی ومداوم بهتراط تغییرات شدید اما بی ثبات است.)

   ۳) مناسب ترین ساعت ها را برای شروع درس خواندن درنظر بگیرید (مثلا وقتی که کمی استراحت کرده اید وآمادگی  دارید..)

   ۴)مدت زمان مناسب را به درس خواندن اختصاص دهید. مثلا ۴۵دقیقه درهرنوبت و یک ربع استراحت 

   ۵ ) از روش ۵مرحله زیر هم درهرنوبت درس خواندن و هم برای هر روز استفاده کنید روش ۵مرحله ایی؛  ۱. هدف گذاری کنید مثلا میخواهم یکساعت درس بخوانم ۲. برنامه ریزی کنید مثلا به اتاق می روم تلفن راقطع میکنم به مادر می گویم کسی مزاحم من نشود 

   ۳ . عمل کنید 

   ۴. ارزیابی کنید 

   ۵.بازخورد دهید

   مشاورمرکز شمیم،کارشناس ارشد روانشناسی عمومی